Kiss Angéla

Beosztás: ügyintéző
Szoba: Főépület 137/a
Telefon: (52) 512-900 / 23122
E-mail: kiss.angela@arts.unideb.hu