Dr. Szirák Péter

08

Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár
Szoba: Főépület 17/4.
Telefon: (52) 512-900 / 23121
E-mail: szirak.peter@arts.unideb.hu
Szakmai önéletrajz
Publikációk

Kutatási területek:
• A közelmúlt magyar elbeszélő prózájának története (Mészöly Miklós, Esterházy Péter, Nádas Péter és Kertész Imre életműve)
• Örkény István prózája és drámái
• Modern és posztmodern kultúraelméletek
• Történelem-elméletek (Koselleck, Rüsen, White)
• Kultúrantropológia és médiaelméletek