Dr. Sebestyén Attila

07

Oktatok. Kutatok. Emellett külső partnereink számára végzett kommunikációmenedzsmenti és arculatfejlesztési projektekben veszek részt. Disszertációm és első könyvem a menedzsment és humán műveltség kapcsolatával foglalkozott. Fun fact: szeretnék egyszer egy Bill Murray-kismonográfiát írni.

Beosztás: egyetemi adjunktus
Szoba: Főépület  17/2.
Telefon: (52) 512-900 / 23122
E-mail: sebestyen.attila@arts.unideb.hu, attilasebestyen@gmail.com
Szakmai önéletrajz
Publikációk

Kutatási területek:
• Menedzsment és humán műveltség kapcsolata
• Szervezeti kommunikáció
• Az önérdek képviselete és az ambiguitás retorikája a diplomáciában