Dr. Kovács Béla Lóránt

KBLMagyar-filozófia szakos tanárként végeztem a Debreceni Egyetemen, irodalomtudományból szereztem doktori címet, majd később informatikus könyvtáros tanulmányokat folytattam. Tudományos érdeklődésem fokozatosan fordult az irodalom felől az információtudomány és kommunikációelmélet felé, jelenleg a természetes nyelvek szemantikájának információelméleti modelljei, illetve ezek ipari alkalmazásai foglalkoztatnak. Három éve a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója vagyok.

Beosztás: egyetemi adjunktus
Szoba: Főépület 17/1.
Telefon: (52) 512-900 / 23122
E-mail: kovacs.bela.lorant@arts.unideb.hu

Önéletrajz

Publikációk

Kutatási területek:
• Információfilozófia
• Természetes nyelvi és képi keresők