Dr. Kálai Sándor

02

Kálai Sándor a Debreceni Egyetem Francia Tanszékén tanított modern francia irodalmat. Francia bűnügyi regényeket olvasva kezdett érdeklődni a populáris irodalmi műfajok és a modern tömegkultúra iránt. Jelenleg a magyar bűnügyi irodalom, illetve a magyar tömegkultúra történetét kutatja. Jelmondata ugyanaz, mint Georges Simenon-nak: “Megérteni és nem ítélkezni.”

Beosztás: egyetemi docens
Szoba: Főépület 137/b
Telefon: (52) 512-900 / 23122
E-mail: kalai.sandor@arts.unideb.hu
Szakmai önéletrajz
Publikációk

Kutatási területek:
• Médiaelmélet és -történet
• Tömegkultúra
• A modern francia kultúra és irodalom