Dr. Fodor Péter

01

Az ezredforduló óta tanít kommunikáció szakosokat – 2009-ig
főiskolán, azóta egyetemen. Az oktatói munka mellett pályakezdőként
újságcikkeket írt napilapba, később barátaival zenei blogot vezetett,
egy bő évtizede az Alföld folyóirat szerkesztője. Kutatóként leginkább
a sport média- és kultúratudományi megközelítésmódjai
foglalkoztatják.

Beosztás: egyetemi adjunktus
Szoba: Főépület 136.
Telefon: (52) 512-900 / 23122
E-mail: fodor.peter@arts.unideb.hu, fodorpe@gmail.com
Szakmai önéletrajz
Publikációk

Kutatási területek:
• A sport kultúratudományi értelmezései; sport és média
• Populáris kultúra és média
• Modern és posztmodern prózatörténet