Szakdolgozat

1. Szakdolgozati témaválasztás

Legfontosabb tudnivalók
A témaválasztás időszaka: 2. félévben
Határideje: április 30.
A témaválasztásról bővebbentájékoztató az mesterszakos szakdolgozati témaválasztásról és szakdolgozat-írásról
Választható témák: témaajánlatok mesterszakos szakdolgozathoz, de emellett az önálló hallgatói témajavaslatokat is szívesen látjuk
A témaválasztás módja: a témavezetővel aláíratott jelentkezési lap leadása a tanszéki ügyintézőnek

2. Szakdolgozat elkészítése

Legfontosabb tudnivalók
A szakdolgozat-írás időszaka: 3-4. félévben
A dolgozat tanszéken leadásának határideje: március 31. (őszi félévben: október 31.)
Formátuma mesterszakos szakdolgozat formai követelményei
Kötelező mellékletnyilatkozat a szakdolgozat eredetiségéről (kitöltve a dolgozatba köttetni!)
Leadási határidő halasztása: legfeljebb március 31-ről április 14-re (őszi félévben: október 31-ről november 14-re), a témavezetővel aláíratott halasztási kérelem leadása március 31. (őszi félévben: október 31.) előtt a tanszéki ügyintézőnek