Kreditellenőrzés

Legfontosabb tudnivalók

A végzős hallgatók államvizsgára bocsátásának előfeltétele: az elvégzett tantárgyak igazolása. Az erre szolgáló kreditellenőrző lapot kitöltése után a tanszéken az ügyintézőnek kell leadni.
Kreditellenőrző lap leadási határideje: május vége
Kreditellenőrző lap mesterszakon (2017-ben indult évfolyam)