Tematikák

2016/17. TAVASZI FÉLÉV

ALAPSZAK+FOSZK

1. évfolyam

A pszichológia főbb területei
Bevezetés a kommunikációelméletbe 2.
Prezentációs technológiák
Protokoll
A divat mint kulturális rendszer
Médiaesztétika
Írásgyakorlat 1.
A populáris kultúra műfajai
Nyelvpolitika
A sajtó intézményei és műfajai
Médialabor
Társadalomismeret II. (csak FOSZK-on)
Hírszerkesztés, hírelemzés (csak FOSZK-on)

A népszerű kultúra műfajai (levelező tagozat)
Írásgyakorlat 1. (levelező tagozat)

2. évfolyam

Médiakultúra a 19-20. században
Kulturális fesztiválkommunikáció
Sajtó- és médiakapcsolatok
A kommunikáció és a média társadalomtörténete (Szirák Péter)
A kommunikáció és a média társadalomtörténete (Kovács Dorottya)
Magyarország története a szovjet érdekszférától a parlamentáris demokráciáig
A média kulturális szociológiája
A politikatudomány alapjai
Média és politika
Sajtódiskurzus-elemzés
Közkapcsolatok
A szóvivő munkája
Hírszerkesztés, hírelemzés az írott sajtóban
Rádiós stúdiógyakorlat

3. évfolyam

Kreatív írás
Médiajog és médiaetika
Imázs-menedzsment
Újságírás gyakorlat
Médiagazdaságtan
Multimediális szövegelemzés

2016/17. ŐSZI FÉLÉV

ALAPSZAK+FOSZK

1. évfolyam

Médiaelmélet
Bevezetés a média tanulmányozásába (szeminárium)
Bevezetés a média tanulmányozásába (előadás)
Filmelmélet
Médiaszövegek elemzése
Bevezetés a kommunikációelméletbe 1.
Technomédiumok története
Társadalomismeret
Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe
Filozófiatörténet
Filozófiatörténet (levelező)
Médiaszövegek elemzése
Bevezetés a média tanulmányozásába (szeminárium, levelező)
Médiaelmélet (levelező)

2. évfolyam

A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció
Forgatókönyvírás
Sport, test, medialitás
Populáris zenei kultúra
Kultúraközi kommunikáció 1.
Bevezetés a kommunikációelméletbe 3.
Marketing- és reklámkommunikáció
A kulturális antropológia alapjai
Magyar helyesírás (Katona Csilla)
Magyar helyesírás (Bátori István)
Írásgyakorlat 2.
Beszédtechnika

3. évfolyam

Lapszerkesztési ismeretek
Rádiós és televíziós műfajok
Médianarratológia
Az írott sajtó műfajai: publicisztika, riport, interjú
Vizuális művészet és vizuális kommunikáció
Kampánytervezés
Az intézményi kommunikáció elemzése
Közösségi kommunikáció
Civil média
Televíziós stúdiógyakorlat

2015/16. TAVASZI FÉLÉV

ALAPSZAK+FOSZK

1. évfolyam

Írásgyakorlat 1. (BA)
Írásgyakorlat FOSZK – Fodor Péter
Írásgyakorlat FOSZK – Sebestyén Attila
Médiaesztétika
A népszerű kultúra műfajai (BA+FOSZK)
Bevezetés a kommunikációelméletbe 2.: Érveléstechnika
A divat mint kulturális rendszer
Prezentációs technológiák
Protokoll
A sajtó intézményei és műfajai
A pszichológia főbb területei
Nyelvpolitika

2. évfolyam

A kommunikáció és a média társadalomtörténete
Sajtó- és médiakapcsolatok
Közkapcsolatok: elmélet és gyakorlat (PR)
Sajtódiskurzus-elemzés
Sajtófotó-ismeretek
Rádiós stúdiógyakorlat
Nyelvpolitika
Magyarország története a szovjet érdekszférától a parlamentáris demokráciáig
A média kulturális szociológiája
Média és politika
Médiakultúra a 19-20. században
Kultúraközi kommunikáció 2.
A politikatudomány alapjai
A szóvivő munkája

3. évfolyam

Médiagazdaságtan
Imázs-menedzsment gyakorlat
Médiajog és médiaetika
Újságírás gyakorlat
Multimediális szövegelemzés
Kreatív írás
Kreatív írás