Tematikák

2019/20. ŐSZI FÉLÉV

ALAPSZAK

1. évfolyam

Bevezetés a kommunikációelméletbe 1.
Bevezetés a média tanulmányozásába szeminárium
Médiaelmélet
Személyközi kommunikáció 1. (1. csoport)
Személyközi kommunikáció 1. (2. csoport)
Filmelmélet
Médiaszövegek elemzése (Molnár-Kovács Dorottya)
Médiaszövegek elemzése (Kálai Sándor)

 

2. évfolyam

Kortárs médiaesemények
Kultúraközi kommunikáció
Sport, test, medialitás
Populáris zenei kultúra
Írásgyakorlat 2.

 

3. évfolyam

Az intézményi kommunikáció elemzése
Kampánytervezés
Hírszerkesztés kommunikátoroknak
Médianarratológia
Online reputációmenedzsment
Advokatív újságírás
Az írott sajtó műfajai
Lapszerkesztési ismeretek

2018/19. TAVASZI FÉLÉV

ALAPSZAK

1. évfolyam

A divat mint kulturális rendszer
A populáris kultúra műfajai
A pszichológia főbb területei (levelező)
A sajtó intézményei és műfajai
Bevezetés a kommunikációelméletbe 2.
Forgatókönyvírás
Írásgyakorlat 1.
Médiaesztétika
Médialabor
Nyelvpolitika
Nyelvpolitika (levelező)
Prezentációs technológiák (Keszeg Anna)
Prezentációs technológiák (Molnár-Kovács Dorottya)
Protokoll

2. évfolyam

A politikatudomány alapjai
Az internet társadalomtudományos vizsgálata
Forgatókönyvírás
Hírszerkesztés, hírelemzés az írott sajtóban
Közkapcsolatok
Kulturális fesztiválkommunikáció
Média és politika
Médiakultúra a 19-20. században
Propaganda
Rádiós stúdiógyakorlat
Sajtófotó-ismeretek
Sajtó- és médiakapcsolatok
Sajtódiskurzus-elemzés
Személyközi kommunikáció 2.

3. évfolyam

Imázs-menedzsment gyakorlat
Kreatív írás
Médiagazdaságtan
Médiajog és médiaetika
Multimediális szövegelemzés
Újságírás gyakorlat
Vizuális művészet és vizuális kommunikáció

2018/19. ŐSZI FÉLÉV

ALAPSZAK

1. évfolyam

Bevezetés a szociológiába
Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe
Bevezetés a kommunikációelméletbe 1.
Filozófiatörténet
Bevezetés a média tanulmányozásába szeminárium
Médiaelmélet
Személyközi kommunikáció (Molnár-Kovács Dorottya)
Személyközi kommunikáció (Oláh Szabolcs)
Filmelmélet
Médiaszövegek elemzése (Kálai Sándor)
Médiaszövegek elemzése (Molnár-Kovács Dorottya)
A technomédiumok története

2. évfolyam

A kulturális antropológia alapjai
Beszédtechnika
Magyar helyesírás
Kortárs médiaesemények
Kultúraközi kommunikáció
Sport, test, medialitás
Populáris zenei kultúra
A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció
Írásgyakorlat 2.
Marketing- és reklámkommunikáció

3. évfolyam

Intézményi arculattervezés
Az intézményi kommunikáció elemzése
PR esettanulmányok
Kampánytervezés
Hírszerkesztés kommunikátoroknak
Médianarratológia
Advokatív újságírás
Az írott sajtó műfajai
Lapszerkesztési ismeretek
Az online kommunikáció gyakorlata
Televíziós stúdiógyakorlat

 2017/18. TAVASZI FÉLÉV

 ALAPSZAK

1. évfolyam

Bevezetés a kommunikációelméletbe 2.
Prezentációs technológiák (Keszeg Anna)
Prezentációs technológiák (Molnár-Kovács Dorottya)
Protokoll
A divat mint kulturális rendszer
A populáris kultúra műfajai
Nyelvpolitika
Nyelvpolitika (levelező)
A sajtó intézményei és műfajai
Médiaesztétika
Írásgyakorlat 1.
Médialabor
Médialabor (angol)

2. évfolyam

Médiakultúra a 19-20. században
Kulturális fesztiválkommunikáció
Sajtódiskurzus-elemzés
Sajtó- és médiakapcsolatok
A kommunikáció és a média társadalomtörténete
Magyarország története a szovjet érdekszférától a parlamentáris demokráciáig
Hálózatelméletek
A politikatudomány alapjai
Média és politika
Közkapcsolatok: elmélet és gyakorlat
Propaganda
Hírszerkesztés, hírelemzés az írott sajtóban
Rádiós stúdiógyakorlat

3. évfolyam

Textualitás és teatralitás
Kreatív írás (Molnár-Kovács Dorottya)
Kreatív írás (Áfra János)
Médiajog és médiaetika
Médiagazdaságtan
Imázs-menedzsment gyakorlat
Újságírás gyakorlat
Multimediális szövegelemzés

2017/18. ŐSZI FÉLÉV

 ALAPSZAK + FOSZK

1. évfolyam

Társadalomismeret
Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe
Bevezetés a kommunikációelméletbe 1.
Filozófiatörténet
Filozófiatörténet (levelező)
Bevezetés a média tanulmányozásába szeminárium
Médiaelmélet
Személyközi kommunikáció (Molnár-Kovács Dorottya)
Személyközi kommunikáció (Oláh Szabolcs)
Filmelmélet
Médiaszövegek elemzése (Kálai Sándor)
Médiaszövegek elemzése (Molnár-Kovács Dorottya)
A technomédiumok története

2. évfolyam

A kulturális antropológia alapjai
A kulturális antropológia alapjai (levelező)
Beszédtechnika
Magyar helyesírás
Kortárs médiaesemények
Kultúraközi kommunikáció
Sport, test, medialitás
Populáris zenei kultúra
A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció
Írásgyakorlat 2.
Forgatókönyvírás
Marketing- és reklámkommunikáció

3. évfolyam

Vizuális művészet és vizuális kommunikáció
Intézményi arculattervezés
Az intézményi kommunikáció elemzése
PR-esettanulmányok
Kampánytervezés
Hírszerkesztés kommunikátoroknak
Médianarratológia
Civil média
Az írott sajtó műfajai
Lapszerkesztési ismeretek
Az online-kommunikáció gyakorlata
Rádiós és televíziós műfajok
Televíziós stúdiógyakorlat

CSAK FOSZK

Stilisztika
A szóvivő munkája
Közösségi kommunikáció
Hálózati kommunikáció
Az írott sajtó műfajai
Televíziós műfajismeret

2016/17. TAVASZI FÉLÉV

ALAPSZAK+FOSZK

1. évfolyam

A pszichológia főbb területei
Bevezetés a kommunikációelméletbe 2.
Prezentációs technológiák
Protokoll
A divat mint kulturális rendszer
Médiaesztétika
Írásgyakorlat 1.
A populáris kultúra műfajai
Nyelvpolitika
A sajtó intézményei és műfajai
Médialabor
Társadalomismeret II. (csak FOSZK-on)
Hírszerkesztés, hírelemzés (csak FOSZK-on)

A népszerű kultúra műfajai (levelező tagozat)
Írásgyakorlat 1. (levelező tagozat)

2. évfolyam

Médiakultúra a 19-20. században
Kulturális fesztiválkommunikáció
Sajtó- és médiakapcsolatok
A kommunikáció és a média társadalomtörténete (Szirák Péter)
A kommunikáció és a média társadalomtörténete (Kovács Dorottya)
Magyarország története a szovjet érdekszférától a parlamentáris demokráciáig
A média kulturális szociológiája
A politikatudomány alapjai
Média és politika
Sajtódiskurzus-elemzés
Közkapcsolatok
A szóvivő munkája
Hírszerkesztés, hírelemzés az írott sajtóban
Rádiós stúdiógyakorlat

3. évfolyam

Kreatív írás
Médiajog és médiaetika
Imázs-menedzsment
Újságírás gyakorlat
Médiagazdaságtan
Multimediális szövegelemzés

2016/17. ŐSZI FÉLÉV

ALAPSZAK+FOSZK

1. évfolyam

Médiaelmélet
Bevezetés a média tanulmányozásába (szeminárium)
Bevezetés a média tanulmányozásába (előadás)
Filmelmélet
Médiaszövegek elemzése
Bevezetés a kommunikációelméletbe 1.
Technomédiumok története
Társadalomismeret
Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe
Filozófiatörténet
Filozófiatörténet (levelező)
Médiaszövegek elemzése
Bevezetés a média tanulmányozásába (szeminárium, levelező)
Médiaelmélet (levelező)

2. évfolyam

A jelenkori magyar irodalmi kommunikáció
Forgatókönyvírás
Sport, test, medialitás
Populáris zenei kultúra
Kultúraközi kommunikáció 1.
Bevezetés a kommunikációelméletbe 3.
Marketing- és reklámkommunikáció
A kulturális antropológia alapjai
Magyar helyesírás (Katona Csilla)
Magyar helyesírás (Bátori István)
Írásgyakorlat 2.
Beszédtechnika

3. évfolyam

Lapszerkesztési ismeretek
Rádiós és televíziós műfajok
Médianarratológia
Az írott sajtó műfajai: publicisztika, riport, interjú
Vizuális művészet és vizuális kommunikáció
Kampánytervezés
Az intézményi kommunikáció elemzése
Közösségi kommunikáció
Civil média
Televíziós stúdiógyakorlat

2015/16. TAVASZI FÉLÉV

ALAPSZAK+FOSZK

1. évfolyam

Írásgyakorlat 1. (BA)
Írásgyakorlat FOSZK – Fodor Péter
Írásgyakorlat FOSZK – Sebestyén Attila
Médiaesztétika
A népszerű kultúra műfajai (BA+FOSZK)
Bevezetés a kommunikációelméletbe 2.: Érveléstechnika
A divat mint kulturális rendszer
Prezentációs technológiák
Protokoll
A sajtó intézményei és műfajai
A pszichológia főbb területei
Nyelvpolitika

2. évfolyam

A kommunikáció és a média társadalomtörténete
Sajtó- és médiakapcsolatok
Közkapcsolatok: elmélet és gyakorlat (PR)
Sajtódiskurzus-elemzés
Sajtófotó-ismeretek
Rádiós stúdiógyakorlat
Nyelvpolitika
Magyarország története a szovjet érdekszférától a parlamentáris demokráciáig
A média kulturális szociológiája
Média és politika
Médiakultúra a 19-20. században
Kultúraközi kommunikáció 2.
A politikatudomány alapjai
A szóvivő munkája

3. évfolyam

Médiagazdaságtan
Imázs-menedzsment gyakorlat
Médiajog és médiaetika
Újságírás gyakorlat
Multimediális szövegelemzés
Kreatív írás
Kreatív írás