EMLÉKEZETHELYEK A MAGYAR POPULÁRIS KULTÚRÁBAN

11166763

EMLÉKEZETHELYEK A MAGYAR POPULÁRIS KULTÚRÁBAN KONFERENCIA
DEBRECEN, MODEM
2012. FEBRUÁR 23-24.

A Debreceni Egyetem BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Kutatócsoportja az egyetemen működő Magyar emlékezethelyek című interdiszciplináris projekt (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007) részeseként az emlékezethelyek (lieux de mémoire) mediális összefüggéseit és a népszerű kultúrában betöltött szerepét vizsgálja.

Az emlékezés mindig valamely médiumhoz kötődik: a szóbeliség, az írásbeliség, a különböző művészeti ágak, a technomédiumok (fénykép, rögzített hang, mozgókép) közegében zajlik. A médiumok olyan archivációs rendszerek, amelyek performativitásuk által emlékezethelyekké válhatnak. Ez a létesítő erő az emlékezethelyek szemiotikai és materiális-szomatikus befogadása során nyilvánul meg: hiszen az emlékezethelyek úgy jelenítenek valamit, hogy egyúttal megtestesítik azt. Miközben megnyilvánítanak valamit, hatnak az érzékeinkre is, így a materiális, a szimbolikus és a funkcionális emlékezetképződés, illetve ennek medialitása elválaszthatatlan egymástól.

Az emlékezetnek a populáris kultúra is hordozója – pl. Trianon vagy 1956 emlékezet-topikját a populáris szubkultúrák is használják. A konferencia célja a Rákosi- és Kádár-kor, valamint a rendszerváltás utáni időszak egyes populáris emlékezethelyeinek számbavétele és értelmezése. A legfontosabb témakörök:
– az Aranycsapat
– ’56-os emlékhelyek
– az ügynökügyek
– a Rejtő-kultusz
– képregények
– a ’80-as évek tárgyi kultúrája
– késő Kádár-kori televíziós reklámok
– a magyar teleregény
– a kollektív emlékezet és a kortárs kulturális kánonok közti összefüggések
– a populáris kultúra hagyományozódása

szirc3a1k-pc3a9ter-c3a9s-gyc3b6rgy-pc3a9ter

A konferencia programja
FEBRUÁR 23.

12.30-13.00
Érkezés, kávé

13.00-13.20
Megnyitó
• Páles Zsolt, a Debreceni Egyetem tudományos rektor-helyettese
• S. Varga Pál, a „Magyar emlékezethelyek” projekt vezetője

moderátor: Szirák Péter

13.20-13.50
György Péter: YouTube, NAVA – a hiány helyei

13.50-14.20
Valuch Tibor: „Fabulon, Sokol-rádió, Trabant”. A közelmúlt tárgyi kultúrája és az emlékezet

14.20-14.50
Oláh Szabolcs: Konzum és közöny. Reklám és emlékezetpolitika az 1980-as években

14.50-15.15
Kávészünet

moderátor: György Péter

15.15-15.45
Orbán Katalin
„D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam” – az 56-os gyereknaplók médiumai

15.45-16.15
Horváth Sándor: Az Ügynök meg a Lista. A kollaboráció mint emlékezethely

16.15-16.45
Bujdosó Ágnes: Szomszédok Reloaded. A Szomszédok mint a késő Kádár-korszak emlékezethelye

18.30: Fogadás

FEBRUÁR 24.

moderátor: Orbán Katalin

10.00-10.30
Kálai Sándor: „Rejtő Jenő” mint emlékezethely

10.30-11.00
Marcsek György: A tanú című film mint emlékezethely

11.00-11.30
Dunai Tamás: Keretek közt – A képregény mint a Kádár-korszak emlékezethelye

12.00
Ebéd

moderátor: Oláh Szabolcs

13.30-14.00
Fodor Péter – Szirák Péter: Az Aranycsapat

14.00-14.30
Réti Zsófia: A 6:3-tól a 0:6-ig. Közösség és emlékezet a nyolcvanas évek magyar futballjában

Az előadások rezüméi.

Konferenciánkat a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt részeként LOCI MEMORIAE HUNGARICAE – A magyar emlékezethelyek projekt támogatja. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terven keresztül az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Konferenciatitkár:
Sebestyén Attila