Végzős hallgatók kreditellenőrzése (2015)

A végzős hallgatók záró- és államvizsgára bocsátásának előfeltétele a szakos kreditellenőrzés.
Az erre szolgáló táblázatokat kitöltés után a tanszéken (fszt. 17/3-as irodában) kell leadni a tanszéki ügyintézőnek.

Leadási határidő alapszakon és mesterszakon is: 2015. május 20., 16:00 óra.

Az ellenőrző táblázat honlapunkon innen tölthető le.