Specializációválasztás és szakdolgozati témaválasztás (2012)

Alapszakos specializációválasztás

A II. éves BA-hallgatók specializációválasztásának határideje: április 15.
Részletes tájékoztatás: a honlap Oktatás menüpontjában, a Specializációválasztás alapszakon almenüpontban.

Alapszakos záródolgozati és mesterszakos szakdolgozati témaválasztás

A II. éves BA-hallgatók záródolgozati témaválasztásának határideje: április 30.
Részletes tájékoztatás: a honlap Oktatás menüpontjában, a Záró- és szakdolgozat almenüpontban.

Az I. éves MA-hallgatók szakdolgozati témaválasztásának határideje: április 30.
Részletes tájékoztatás: a honlap Oktatás menüpontjában, a Záró- és szakdolgozat almenüpontban.