Szakdolgozat-leadás és államvizsga-jelentkezés (2012 tavasza)

Határidő
Az alapszakos záródolgozatok és a mesterszakos szakdolgozatok leadásának, s egyúttal az alapszakos záróvizsgára és a mesterszakos államvizsgára jelentkezés határideje: 2012. április 3.

Dolgozat-leadás
A dolgozatokat egy nyomtatott és bekötött/spirálozott példányban, illetve elektronikus formában (pdf-formátumban, CD-n) a tanszéki irodában (422/1.) kell leadni, Kiss Angéla ügyintézőnek.

Kötelező melléklet
A dolgozatok kötelező melléklete az eredetiségről szóló nyilatkozat (alapszakosoknak, mesterszakosoknak).

Záró- és államvizsgára-jelentkezés
A záró- ás államvizsgára jelentkezés módja: a vonatkozó formanyomtatvány (alapszakosoknak, mesterszakosoknak) benyújtásával a dolgozatok leadásakor.