Záródolgozat-leadás és záróvizsga-jelentkezés (2011 tavasza)

Záródolgozat-leadási és záróvizsga-jelentkezési határidő: 2011. március 31.

A záródolgozatot elektronikus formában (CD-n) a Tanszéken kell leadni, egy nyomtatott
és bekötött/spirálozott példányát pedig a témavezetőnek bírálatra.

A záróvizsgára jelentkezés módja: a vonatkozó formanyomtatványt a záródolgozat benyújtásakor kell leadni a Tanszéken, Kiss Angéla oktatásszervezőnek.