Felhívás tanszéki TDK-vitára (2010 ősze)

Kérünk minden hallgatót, aki az Országos Tudományos Diákköri Konferencia keretei közt szeretne számot adni eddig elvégzett kutatásairól: október 29-ig levélben jelezze részvételi szándékát.
Kontakt-személy: Kálai Sándor, az OTDK tanszéki koordinátora.
Cím: kalais@tigris.unideb.hu
Mindemellett természetesen a hallgatók – akik ezt még nem tették volna meg – jelezzék részvételi szándékukat választott témavezetőiknek is.

Továbbá a TDK-ra jelentkezők október 31-ig küldjék el e-mailben Kálai Sándornak az alábbi információkat:
– email cím
– Neptun-kód,
– a választott témavezető neve,
– a tervezett dolgozat címe
– néhány soros témaleírás
Ezzel válik jelentkezésük hivatalossá!

A dolgozatok tanszéki vitájára november 19-21. között kerül sor Síkfőkúton, az egyetem kutatóházában.

Ezen a vitán olyan hallgatók is jelen lehetnek majd, akik dolgozatot nem írnak, de érdekli őket a tudományos munka, és szeretnék kifejteni véleményüket az elkészült dolgozatokról.
A közönség jelentkezésének feltételeit egy következő felhívásban részletezzük, várhatóan az őszi szünet után.
Mivel a helyek száma korlátozott, a tanszék élni kényszerülhet majd a közönségbe jelentkezők rangsorolásának jogával.